Stiftlesen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

HISTORIK       ÄNDAMÅL       ANSÖKAN       FORSKNING       LÄNKAR       GÅVA       STYRELSE       KONTAKT
GÅVA Stiftelsen är öppen för att ta emot gåva eller donation från utom- stående för det ändamål och enligt de bestämmelser i övrigt som stiftelsen verkar under.

Den som vill ge gåva, donation eller testamentera med stiftelsen som mottagare bör först kontakta stiftelsens sekreterare advokat Örjan Ingeborn.

Kontaktuppgifter återfinns under fliken Kontakt  © 2008 Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfedlts Minne