Stiftlesen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

HISTORIK       ÄNDAMÅL       ANSÖKAN       FORSKNING       LÄNKAR       GÅVA       STYRELSE       KONTAKT
ANSÖKAN Barn och ungdomar med reumatiska besvär som önskar få bidrag från stiftelsen måste lämna in en skriftlig ansökan. Ansökan skall innehålla det man vill åberopa såsom vad medlen skall användas till, uppgifter om egen och familjens ekonomi samt andra sökta eller beviljade bidrag. Intyg från läkare, kurator eller annan som styrker den reumatiska besvären skall bifogas ansökan.

Ansökan skall göras på denna blankett. Den skall, tillsammans med nödvändiga bilagor, skickas med post till stiftelsen under nedanstående adress och vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september ansökningsåret.

Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
c/o Advokaterna Liman & Partners AB
Grev Turegatan 38 Box 55948
102 16 Stockholm

Ansökan kan inte skickas med e-post.

Ansökan prövas i november – december. Ni får därefter besked.  © 2022 Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfedlts Minne