Stiftlesen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

HISTORIK       ÄNDAMÅL       ANSÖKAN       FORSKNING       LÄNKAR       GÅVA       STYRELSE       KONTAKT




FORSKNING Forskningsanslag söks via Reumatikerförbundets Reumatikerfond. Ansökan görs elektroniskt på samma sätt som övriga ansökningar till fonden och med senaste ansökningsdatum den 30 september årligen. Forskningsansökan bedöms av Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd.

Besked om tilldelning sker i februari månad.

Se reumatikerförbundets hemsida: Reumatikerförbundet



  © 2022 Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfedlts Minne